Årby Gård #02

Årby Gård #02
Mangårdsbyggnaden någon gång före 1959.
Flygfoto
Fotograf

okänd