Banvaktsstugan #03

Banvaktsstugan #03
Banvaktsstuga nr 31. Låg bredvid nuvarande reningsverk.
Fotograf

Okänd