Laggarv.9 #11

Laggarv.9 #11
Laggarvägen 9 hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson