Laggarv.3 #11

Laggarv.3 #11
Laggarvägen 3 hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson