Förvaltarbostaden #04

Förvaltarbostaden #04
Förvaltarbostaden. Görjan 1:78. Sågvägen 14.
Fotograf

okänd