Förvaltarbostaden #01

Förvaltarbostaden #01
Förvaltarbostaden. Görjan 1:78. Sågvägen 14.
Fotograf

okänd