Gläntav.5 #11

Gläntav.5 #11
Gläntavägen 5 hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson