Gläntav.7 #11

Gläntav.7 #11
Gläntavägen 7 hösten 2016              
Fotograf

Tom Arvidsson