Laggarv.8 #11

Laggarv.8 #11
Laggarvägen 8 hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson