Anneborg #01

Anneborg #01
Delförstoring av flygfoto, troligtvis från slutet av 1960-talet.
Fotograf

okänd