Solgården #13 Verkstaden

Solgården #13 Verkstaden
Verkstadshuset sett från Laggarvägen, hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson