Solgården #12 Verkstaden

Solgården #12 Verkstaden
Verkstadshuset sett från Görjanvägen 2015
Fotograf

Tom Arvidsson