Blombackav.1 #21

Blombackav.1 #21
Här märker man 1973 ut tomtgränsen för Blombackavägen 1.
Vi ser Görjan och den nu rivna ”ladan”.
Fotograf

Britta Hoppe (?)