Årby Såg #29 Timmersortering byggs 1980

Årby Såg #29 Timmersortering byggs 1980
Ny timmersortering och mätstation byggdes under hösten 1980.
Fotograf

Kjell Ohlsson