Årby Såg #23 Virkesupplag

Årby Såg #23 Virkesupplag
Uppläggning av sågat timmer.
Fotograf

okänt