Årby Såg #03 Timmerlager

Årby Såg #03 Timmerlager
Timmerlager och uppfordring till sågen 1982
Fotograf

Olle Sjöberg