Rosenhill #11

Rosenhill #11
Rosenhill, Fockstavägen 8, hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson