Skogsängen #11

Skogsängen #11
Skogsängen, Fockstavägen 6, hösten 2016
Fotograf

Tom Arvidsson