Öraskogsv.4 #01

Öraskogsv.4 #01
I förgrunden Öraskogsvägen 4. Bakom i mitten syns Görjanvägen 17 och längst till höger syns den nu rivna Banvaktsstugan.
Fotograf

Lars Sandberg