Öraskogsv.4 #12

Öraskogsv.4 #12
foto från en vinterdag  januari 2015
Fotograf

Tom Arvidsson