Forshem #22

Forshem #22
På väg till midsommarfirandet 1933, vi kan skymta midsommarstången till höger.
Huset till höger är Forshem. Görjanvägen hade gropar även på 30-talet...