Karl Hedlund #01

Karl Hedlund #01
Förste boende i Chaufförsbostaden 1948 och framåt.  Karl var chaufför på Årby Såg.
Bodde innan dess i Stationskarlsbostaden 1940-46.
Gift med Märta.
Barn: Roland
Barnbarn: Annika Ukura
Fotograf

okänd