Bälgviken station #23

Bälgviken station #23
Stinsen vid entrén till stationskontoret 1933.