Bälgviken station #03

Bälgviken station #03
Bälgvikens station, strax efter att järnvägen blivit färdig, troligen från 1890-talet.
Fotograf

okänd