Alhyddan #22

Alhyddan #22
Badhuset med pensionärsvänlig doppbassäng.
På bilden syns sommarjobbaren Mari Larsson.
Fotograf

Lasse Widegren, tidningen Folket