Alhyddan #02

Alhyddan #02
Anna-Lisa Rundlöf, föreståndare på Sommarhemmet, i lokal tidningsartikel.