Sagalid #04

Sagalid #04
Ännu en bild med pojken i båten. På andra sidan syns Sagalid och dess badhus. Pojken bodde i Sagalid.