Sagalid #02

Sagalid #02
Infarten till byn var smalare 1933.