Elfvik #02

Elfvik #02
Elfvik. Görjan 1:8 + 1:16, Svalbovägen 7.
Fotograf

okänd