Eriksberg #01

Eriksberg #01
Eriksberg, foto från Görjanvägen. I bakgrunden syns Focksta.
Fotograf

okänd