Malkus Karlsson

Malkus Karlsson
Uppvuxen på Tärnvik, som han senare övertog. Arbetade på sågen. 
Malkus var byns fritidsfotograf och vi har honom att tacka för många bilder från förr i tiden. 
Han odlade också grönsaker och ”Malkuspotatis”. 
Fotograf

okänd