Görjan #22

Görjan #22
Folk samlade på midsommar 1933 och i bakgrunden ser vi Görjans boningshus.