Görjan #01

Görjan #01
Delförstoring av flygfoto, troligtvis från slutet av 1960-talet.
Fotograf

okänd