Görjan #03

Görjan #03
Midsommar 1933. Vi ser även Görjans ladugårdsbyggnader.