Görjan #21

Görjan #21
Midsommar 1933. Till höger ser vi Görjans lada och vi kan även skymta taket på boningshuset.