Görjan #13

Görjan #13
Infart, garage och bod.
Fotograf

Tom Arvidsson