Görjan #02

Görjan #02
Här märker man 1973 ut tomtgränsen för Blombackavägen 1.
Vi ser Görjan och det nu rivna magasinet.
Fotograf

Britta Hoppe (?)