Focksta #03

Focksta #03
Bild från baksidan innan utbyggnaden 1987
Fotograf

Rolf Hammarlund