Focksta #11

Focksta #11
Bild från norrsidan efter utbyggnaden 1987
Fotograf

Tom Arvidsson