Vägen vid sjön 1933 #01

Vägen vid sjön 1933 #01
Två fickor på infart mot byn 1933. Idag heter vägen Svalbovägen och är något bredare.
Till höger syns Sagalids staket.