Vägen vid sjön 1933 #02

Vägen vid sjön 1933 #02
Vägen vid infarten till byn 1933. Idag heter den Svalbovägen.
Längst bort skymtar vi svängen vid Elfvik.