Laggarvägen på 1960-talet

Laggarvägen på 1960-talet
Delförstoring av flygfoto från slutet av 1960-talet.
Vi ser från vänster: Görjan, Solgården och Anneborg.
Observera att Sågen verkar ha utnyttjat området norr om vägen för att förvara virke.
Fotograf

okänd