Infart från söder 1978

Infart från söder 1978
Här ser vi järnvägens infart från söder 1978. Det röda huset är Banvaktsstugan, som revs när vägen på sjösidan om järnvägen byggdes. Här går vägen fortfarande genom byn på den andra sidan om järnvägen. 
Fotograf

Olle Sjöberg