Fattigstugan

Fattigstugan
Huset användes som fattigstuga 1876-1898.
Fotograf

Okänd