Ålläng Bagarstugan

Ålläng Bagarstugan
Carl-Erik Carlsson framför Ållängs bagarstuga.
Fotograf

Tommy Carlsson


Förening:

Husby-Rekarne Hembygdsförening

Skapad av: Husby-Rekarne Hembygdsförening (2018-05-17 13:06:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Husby-Rekarne Hembygdsförening (2018-05-17 15:10:48) Kontakta föreningen