Ålläng Bagarstugan

Ålläng Bagarstugan
Carl-Erik Carlsson framför Ållängs bagarstuga.
Fotograf

Tommy Carlsson