Hållsta station

Hållsta station
Bild från tidigt 1900-tal med gasstolpe till höger.
Fotograf

Okänd.