Stenhagsv.8 #12

Stenhagsv.8 #12
Stenhagsvägen 8
Del av det som tidigare kallades Stenhagen och som delats upp i flera fastigheter.
Fotograf

Bengt Johansson