Högvallav. 15

Högvallav. 15
Högvallavägen 15
Fotograf

Bengt Johansson