Furulid kapell

Furulid kapell
Furulids kapell byggt 1905. Användes som söndagsskola till 1910.
Fotograf

Bengt Johansson