Högvallav.16

Högvallav.16
Högvallavägen 16.
Fotograf

Bengt Johansson